Na začiatok by som vám o sebe rád povedal zopár slov.

Narodil som sa 24 9. 1961 v Trnave (rodičia Henrich a Anna Sokoloví), detstvo a mladosť som prežil v Šoporni, kde som tiež navštevoval základnú školu. Po jej ukončení som pokračoval v štúdiu na Strednej priemyselnej škole chemickej v Šali. Svoje štúdiá som ukončil promóciou na vtedajšej Vysokej škole technickej (v súčasnosti STU) na chemickotechnologickej fakulte. Po jej ukončení v roku 1985 som sa zamestnal vo vtedajšom národnom podniku Duslo, kde pracujem doteraz. Počas pracovnej kariéry som prešiel rozličnými riadiacimi funkciami v oblasti organických výrob. Som už od dvadsiatich piatich rokov šťastne ženatý s manželkou Soňou a máme spolu dve deti – Michala a Denisu.

Koníčky: cestovanie, turistika, záhradničenie, fotografovanie, dianie vo svete a história

Ľuboš Sokol